Trần Đăng | dang0388569273

Trần Đăng


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Nha ban, 2tâng, 5x12m2, hem oto, nơ trang long, binh thanh, gia:4, 2t (4200000000 đ)  19 Bán 24/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, 3x6m2, hem 6m, lê quang đinh, binh thanh, gia:1, 25t (6000 đ)  9 Bán 22/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, 4x14m2, hem 5m, quang trung, P11, go vâp, Gia:4, xty (4000000000 đ)  10 Bán 20/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, C4, hem 4m, 8x11m2, quang trung, P11, go vâp, gia:4.5ty (4500000000 đ)  9 Bán 18/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, 8x24m2, hem 5m, lê quang đinh, go vâp, gia:6, xty (600000000 đ)  10 Bán 16/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, hem 4m, 4x9m2, nguyên oanh, go vâp, gia:2, xty (290000000 đ)  17 Bán 05/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2 tâng, 57m2, 5.5x10m2, pham văn chiêu, p14, go vâp, gia:3, 3t (330000000 đ)  8 Bán 04/11 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, 5x10m2, hem 3m, ly thương kiêt, go vâp, gia:4ty (420000000 đ)  17 Bán 03/11 Hồ Chí Minh
Ban đât tăng nha, 80m2, 8x14m, thông nhât, P11, go vâp, gia:3, 3ty (3300000000 đ)  14 Bán 03/11 Hồ Chí Minh
Nha măt tiên, 2tâng, 33m2, quang trung, p10, go vâp, gia:2, 75ty (2750000000 đ)  19 Bán 02/11 Hồ Chí Minh
Nha măt tiên sat chơ ba triêu, 42m2, gia 4, 5ty, binh thanh, sat quân 1 (4555555000 đ)  7 Bán 02/11 Hồ Chí Minh
Nha măt tiên, 2tâng, 3.2x10m2, thông nhât, p11, go vâp, gia:2, 75ty (2000000000 đ)  28 Bán 29/10 Hồ Chí Minh
Nha 2MT HXH, 2 tâng, 5x9m2, vu tung, binh thanh, gia:4, xty (4000000000 đ)  14 Bán 27/10 Hồ Chí Minh
Nha ban, 4tâng, 4, 1x9m2, hem 6m, thich quang đưc, phu nhuân, gia:6, 2ty (6200000000 đ)  14 Bán 26/10 Hồ Chí Minh
Nha ban, 7tâng, 5x8m2, hem oto, thich quang đưc, phu nhuân, gia:7, 3ty (7000000000 đ)  13 Bán 25/10 Hồ Chí Minh
Ban đât thô cư 2măt tiên, 3894m2, tinh lô 10, Binh tân, gia:95ty (95000000000 đ)  20 Bán 24/10 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2 tâng, 4.2x16m2, HXH, nguyên kiêm, phu nhuân, gia:5, xty (5900000000 đ)  10 Bán 23/10 Hồ Chí Minh
Nhà bán, 4 tầng, 4x8m2, hẻm xh, nguyễn trung trực, bình thạnh, giá:4, 7ty (7500000000 đ)  30 Bán 20/10 Hồ Chí Minh
Nha ban sat MT, 5tâng, 5.5x8.5m2, HXH, phan văn tri, Binh thanh, Gia:7ty (7000000000 đ)  10 Bán 19/10 Hồ Chí Minh
Nha ban, 4tâng, 4x9.5m2, hem XH, huynh văn banh, phu nhuân, gia:5, xnho (5000000000 đ)  12 Bán 19/10 Hồ Chí Minh
Nha ban, 4 tâng, 4x12m2, hem 4m, Lê đưc tho, go vâp, gia:4, 4ty (4000000000 đ)  18 Bán 15/10 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2 tâng, 4x10m2, hem xe hơi, lê lai, go vâp, gia:3, 75 ty (3700000000 đ)  17 Bán 13/10 Hồ Chí Minh
Nhà bán, 2 tầng, 4x12m2, xô viết nghệ tĩnh, bình thạnh, giá:3, 5ty (3000000000 đ)  9 Bán 12/10 Hồ Chí Minh
Nhà bán, 2 tầng, 3.5X10M2, hẻm xh, Đinh tiên hoàng, Bình thạnh, Giá:3, 4tỷ (3400000000 đ)  22 Bán 27/09 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, 36m2, Hem 4M, Quang trung, Go vâp, Gia:2, 8ty (2850000000 đ)  14 Bán 22/09 Hồ Chí Minh
Nha ban, 2tâng, 36m2, HXH, nguyên thai sơn, Go vâp, Gia:3, 3ty (3300000000 đ)  22 Bán 21/09 Hồ Chí Minh
Nha ban, 3tâng, 4x10m2, Gân MT, Phan văn tri, binh thanh, Gia:4, xty (4000000000 đ)  19 Bán 20/09 Hồ Chí Minh


Trần Đăng
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: vudang1121985@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatquynhon.com/dang0388569273