Tùng Đông Anh | batung0802

Tùng Đông Anh


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Bán 62m2 đất Nguyên Khê Đông Anh - Đường thông ô tô gần bìa (2170000000 đ)  12 Bán 20/11 Hà Nội
Bán đất đấu giá Tây Đản Dị Uy Nỗ Đông Anh (4200000000 đ)  29 Bán 06/11 Hà Nội
Khu đấu giá Tây Bắc Lễ Pháp Tiên Dương Đông Anh (5232000000 đ)  22 Bán 26/09 Hà Nội
Bán đất đấu giá X2 Đồng Nhân Hải Bối Đông Anh (6100000000 đ)  25 Bán 22/09 Hà Nội
Bán đất đấu giá Đình Tràng Dục Tú Đông Anh - Mặt đường trục kinh tế miền đông (1911000000 đ)  12 Bán 22/09 Hà Nội
Bán 61m2 đất Trung Oai Tiên Dương - đường 4m - hơn 2 tỷ (2379000000 đ)  20 Bán 19/09 Hà Nội
Bán đất Thị trấn Đông Anh Lô góc 58.5m Đường hơn 4m thông (3248000000 đ)  11 Bán 12/09 Hà Nội
Bán đất đấu giá X1 Nguyên Khê Đông Anh - hạ giá cực sâu (4080000000 đ)  16 Bán 11/09 Hà Nội
Bán 43.9m2 đất Đình Trung Xuân Nộn - Đường 3m - Nhỉnh tỷ (1040000000 đ)  25 Bán 08/09 Hà Nội
Bán 66m2 Phan Xá Uy Nỗ - đường thông ô tô - 4x (3102000000 đ)  12 Bán 07/09 Hà Nội
Bán 40m2 đất Mai Lâm Đông Anh - Ngay gần cầu Đông Trù (1280000000 đ)  14 Bán 06/09 Hà Nội
Bán 63.2m2 đất xóm trong Uy Nỗ đường thông ô tô (3150000000 đ)  22 Bán 30/08 Hà Nội
Bán 46m2 đất vân nội Đông Anh 7 chỗ vào đất (1610000000 đ)  15 Bán 29/08 Hà Nội
Bán 59m đất Khê Nữ, Nguyên Khê - Sát mặt đường Lê Hữu Tựu - Đường thông ô tô (1888000000 đ)  14 Bán 28/08 Hà Nội
Bán đất Phù Liễn Bắc Hồng - 61m2 ô tô vào (1525000000 đ)  50 Bán 26/08 Hà Nội
Bán 51m2 đất Tiên Kha Tiên Dương lô góc đường ô tô (1850000000 đ)  19 Bán 24/08 Hà Nội
Bán nhà Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh - 41.1m2 3 tầng mới 100% (2250000000 đ)  17 Bán 23/08 Hà Nội
Bán đất Lương Quy Xuân Nộn - 65m2 đường thông ô tô 20m ra đường Uy Nỗ (2278000000 đ)  18 Bán 22/08 Hà Nội
Bán đất Thuỵ Hà Bắc Hồng - 50m2 lô góc đường thông 7 chỗ (1450000000 đ)  17 Bán 18/08 Hà Nội
Bán nhà thị trấn Đông Anh 3 tầng 56m2 - đường ô tô tránh (3200000000 đ)  21 Bán 17/08 Hà Nội
Bán 50m2 đất Cổ Dương Tiên Dương - ngõ thông ô tô chỉ 3x (1900000000 đ)  32 Bán 08/08 Hà Nội
Bán đất Kính Nỗ Uy Nỗ - 71m2 - Đường thông ô tô giá 2x (2067000000 đ)  33 Bán 06/08 Hà Nội
Bán đất đấu giá Thượng Phúc Bắc Hồng - giá giảm sâu (3375000000 đ)  21 Bán 31/07 Hà Nội
Bán 43.6m2 đất Thụy Hà Bắc Hồng - đường 4.5m - 2x (1200000000 đ)  20 Bán 26/07 Hà Nội
Bán đất đấu giá X7 Uy Nỗ Đông Anh Đất vàng thủ đô (13685000000 đ)  21 Bán 24/07 Hà Nội
Bán đất đấu giá X2 Thái Bình Mai Lâm Đông Anh (6600000000 đ)  20 Bán 18/07 Hà Nội
Bán đất mặt đường Liên Hà - 64m - Đường 4 làn xe - Kinh Doanh Ngày Đêm (5760000000 đ)  19 Bán 13/07 Hà Nội
Bán đất Quán Tỉnh Uy Nỗ - 90m2 - 7 chỗ vào đất (2250000000 đ)  27 Bán 12/07 Hà Nội
Bán đất Kính Nỗ Uy Nỗ - 60m2 - đường thông ô tô - nhỉnh 2 tỷ xíu (2160000000 đ)  19 Bán 12/07 Hà Nội
Bán đất đấu giá Đài Bi Uy Nỗ giá cắt lỗ (3900000000 đ)  27 Bán 06/07 Hà Nội
Bán 45m2 đất Đản Mỗ Uy Nỗ - đường thông ô tô chỉ 3x (1755000000 đ)  36 Bán 30/06 Hà Nội
Bán đất Bắc Hồng Đông Anh - 63m2 - Ô tô vào tận đất (1446000000 đ)  47 Bán 27/06 Hà Nội
Bán 63m2 đất Trung Oai Tiên Dương - đường 4m - hơn 2 tỷ (2200000000 đ)  41 Bán 23/06 Hà Nội
Bán 42.5m2 đất Đường Yên Xuân Nộn chỉ 1 tỷ (1020000000 đ)  27 Bán 21/06 Hà Nội
Bán 49m2 đất Bắc Hồng Đông Anh - Ô tô vào đất - nhỉnh tỷ (1127000000 đ)  28 Bán 20/06 Hà Nội
Đất Cổ Dương Tiên Dương 100m2 ngõ thông ô tô chỉ 3x (3868000000 đ)  28 Bán 16/06 Hà Nội
Bán 62m2 đất Phù Liễn Bắc Hồng - Ô tô vào giá rẻ (1375000000 đ)  26 Bán 11/06 Hà Nội
Bán lô góc 60m2 Đông Nhân Hải Bối Ô tô vào đất (2550000000 đ)  49 Bán 08/06 Hà Nội
Bán nhà 4 tầng thị trấn Đông Anh đường 8m kinh doanh (5700000000 đ)  30 Bán 30/05 Hà Nội


Tùng Đông Anh
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: tungnb.comess@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatquynhon.com/batung0802