Phùng Điển Ninh | Ninhmattien

Phùng Điển Ninh


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Ban KS MT ha 2.4 ty Kênh 19/5B, Tây Thanh, Tân Phu, 100m2, 4 tâng, re như HXH. (11900000000 đ)  4 Bán 30/11 Hồ Chí Minh
Nha MT KD đương Nguyên Trong Lôi, P4, Tân Binh, 100m2, 4 tâng, ban gâp, re hơn HXH (11000000000 đ)  11 Bán 23/11 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Nguyên Cưu Đam, Tân Sơn Nhi, Tân Phu, 83m2, 4 tâng. (14500000000 đ)  13 Bán 20/11 Hồ Chí Minh
Chi 75tr/m2 co nha MTKD Đô Nhuân, Sơn Ky, Tân Phu, 113m2, 3 tâng, nơ hâu. (8500000000 đ)  18 Bán 07/11 Hồ Chí Minh
Chỉ 70tr/m2 có nhà MT Trần Thị Cờ, Q12 ngang 10.2m, kinh doanh đỉnh. 354m2. (25000000000 đ)  13 Bán 06/11 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Đương sô 18, Binh Tri Đông B, Binh Tân, 84m2, 3 tâng. Gia re (9500000000 đ)  9 Bán 05/11 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Đương sô 18, Binh Tri Đông B, Binh Tân, 168m2, 3 tâng, ngang 8m. Gia re (19000000000 đ)  11 Bán 02/11 Hồ Chí Minh
Chi 110tr/m2 co nha MT KD Bui Thê My, P10, Tân Binh, 141m2, 2 tâng, ngang 5.8m. (16500000000 đ)  22 Bán 24/10 Hồ Chí Minh
Cho thuê nha Nguyên Đinh Chiêu, P4, Q3, 30m2, 4 tâng, hem kinh doanh. (20000000 đ)  19 Rao Vặt 18/10 Hồ Chí Minh
Ban nha ha 700tr, đương Lê Văn Khương, Hiêp Thanh, Q12, 40m2, 2 tâng. 2 ty. (2000000000 đ)  30 Bán 11/10 Hồ Chí Minh
Chi 115tr/m2 co nha va đât măt tiên KD Phu Tho Hoa, Tân Phu, 215m2, 4 tâng, ngang 6.8m (25000000000 đ)  37 Bán 09/10 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên KD Pham Phu Thư, P11, Tân Binh, 5 tâng, dong tiên hơn 4%/năm (9500000000 đ)  13 Bán 07/10 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kinh doanh Thanh My, P8, T6an Binh2m 125m2, 4 tâng, nơ hâu. (19800000000 đ)  15 Bán 24/09 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD Đặng Văn Ngữ, P10. Phú Nhuận, 110m2, 2 tầng, chi 170tr.m2. (19500000000 đ)  16 Bán 24/09 Hồ Chí Minh
Bán nhà MT KD ĐS 1 CX Chu Văn An, P26, Bình Thạnh, 66m2, 4 tầng, giá rẻ. (12950000000 đ)  21 Bán 20/09 Hồ Chí Minh
Ban nha măt kinh doanh Nguyên Tư Gian, 12, Go Vâp, 286m2, 80tr/m2. Ngang 7m. (22900000000 đ)  13 Bán 18/09 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ĐS 4, P16, Go Vâp, 88m2, 6 tâng, thang may, tăng toan bô nôi thât (15700000000 đ)  21 Bán 13/09 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha chao băng đinh gia ngân hang Phan Văn Hơn, TTN, Q12, 250m2. (22700000000 đ)  38 Bán 01/09 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha chao 3.5 ty, Nguyên Văn Qua, ĐHT, Q12, 96m2, 2 tâng. (10500000000 đ)  143 Bán 31/08 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD Lê Bình, P4, Tân Bình 105m2, 6 tầng, thang máy, hồ bơi. Ninh mặt tiền. (30000000000 đ)  18 Bán 29/08 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kinh doanh trung tâm Tân Phu, Phu Trung, 2 tâng, 4.2 ty. (4200000000 đ)  18 Bán 24/08 Hồ Chí Minh
Nha măt tiên kinh doanh đa nganh Tô Ky, Tân Xuân, Hoc Môn, 37m2, 2 tâng, 4.2 ty. (4200000000 đ)  25 Bán 17/08 Hồ Chí Minh
Nha măt tiên khu sân bay, đương Nguyên Trong Lôi, P4, Tân Binh, 100m2, 4 tâng, ban gâp (11500000000 đ)  21 Bán 11/08 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD cực Vip Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q1, 43m2, 4 tầng (23500000000 đ)  21 Bán 08/08 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kimh doanh Go Xoai. BHHA, Binh Tân, 100m2, 2 tâng, gia 8 ty. (8000000000 đ)  35 Bán 03/08 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha chao 2, 5 ty, Kênh Nươc Đen, BHHA, Binh Tân, 100m2, 2 tâng, 60tr.m2 (7500000000 đ)  23 Bán 25/07 Hồ Chí Minh
Nhinh 8 ty co nha măt tiên kmh doanh gân Tây Thanh, Tân Phu, 100m2, sô A4. (8900000000 đ)  25 Bán 23/07 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD đường T6 ha chao 700tr, Tây Thạnh, Tân Phú, 75m2, 2 tầng, giá rẻ. (8900000000 đ)  26 Bán 18/07 Hồ Chí Minh
Bán nhà mặt tiền đường KD Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, 173m2, 2 tâng, chi 95tr/m2. (17700000000 đ)  22 Bán 17/07 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD ha chao Nguyên Chi Thanh, P12, Q5, 110m2, 6 tâng, thang may. (35900000000 đ)  40 Bán 14/07 Hồ Chí Minh
Bán nhà MT KD Trần Thủ Độ, Phú Thạnh, Tân Phú, 70m2, 4 tầng, giá rẻ. (11500000000 đ)  59 Bán 09/07 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên ha chao 2.5 ty, P13, Tân Binh, 54m2, 4 tâng, gia nhinh HXH. (11500000000 đ)  15 Bán 01/07 Hồ Chí Minh
Bán nhà mật tiền kinh doanh ngay Tây Thạnh, Tân Phú, 100m2, 4 tầng (11400000000 đ)  25 Bán 01/07 Hồ Chí Minh
Ban nha HXH đương Câu Xeo, Tân Sơn Nhi, Tân Phu, 90m2, 3 tâng, hơn 6 ty. (6800000000 đ)  30 Bán 28/06 Hồ Chí Minh
Ban biêt thư KDC ven sông ngôp bank, Tân Phong, Q7. 126m2, 4 tâng, tăng toan bô nôi thât. (23000000000 đ)  35 Bán 27/06 Hồ Chí Minh
Ban gâp KS măt tiên ngôp năng đang KD ngay đương Tên Lưa, BTĐ B, Binh Tân, 100m2, 5 tâng. (12000000000 đ)  29 Bán 25/06 Hồ Chí Minh
Ban nha mât phô kinh doanh Nguyên Văn Đâu, P7, Binh Thanh, 80m2, 3 tâng. (18400000000 đ)  149 Bán 24/06 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ngôp năng ha chao 16.5 ty, Quôc Lô 13, HBP, Thu Đưc, 270m2, 2 tâng. (19000000000 đ)  38 Bán 23/06 Hồ Chí Minh
Ban măt tiên KD Bui Văn Thêm, P9, Phu Nhuân, 5 tâng, 8PN, mơi. (12500000000 đ)  52 Bán 20/06 Hồ Chí Minh
Nhà mặt tiền KD khu Bàu Cát, P14, Tân Bình, 76m2, 4 tầng, lung linh. (15500000000 đ)  63 Bán 20/06 Hồ Chí Minh
Nha MT KD ha chao 2 ty, Lạc Long Quân, P5, Q11, 71m2, 4 tầng, vỉa hè 5m. (19500000000 đ)  65 Bán 20/06 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD ha chao Nguyễn Ngọc Nhựt, Tân Quý, Tân Phú, 66m2, 2 tầng, 7, 5 ty. (7500000000 đ)  62 Bán 20/06 Hồ Chí Minh
Ban Đất thô cư ha 5 ty. 2 mặt tiền Đông Thạnh 7, Đông Thạnh 8, HM. 13 triệu/m2. 4139m2 (55000000000 đ)  72 Bán 20/06 Hồ Chí Minh
Chỉ 72tr/m2, có nhà 4 tầng mặt tiền kinh doanh ngay Trần Thị Cờ. Quận 12. 297m2, ngang 6m
Chỉ 72tr/m2, có nhà 4 tầng mặt tiền kinh doanh ngay Trần Thị Cờ. Quận 12. 297m2, ngang 6m (21400000000 đ)  135 Bán 19/06 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kinh doanh sâm uât ha 2, 5 ty, khu Cư Xa Đô Thanh, P4, Q3, 5 tâng. (22500000000 đ)  56 Bán 18/06 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kinh doanh khu chơ Tân Tru, P15, Tân Binh, 178m2, 4 tâng, 16.3 ty. (16300000000 đ)  28 Bán 18/06 Hồ Chí Minh
Ban nha HXH ha chao 1.8 ty Lê Văn Huân, P13, Tân Binh, 84m2, 5 tâng, thang may. (11700000000 đ)  56 Bán 15/06 Hồ Chí Minh
Hẻm 8m, xe tải quay đầu, ha chao 1, 5 ty, Đinh Bộ Lĩnh, P26, Bình Thạnh, 50m2, 2 tầng. (6200000000 đ)  26 Bán 13/06 Hồ Chí Minh
Ban nha HXH Lam Sơn, P2, Tân Binh, 46m2, 4 tâng, mơi ơ ngay.
Ban nha HXH Lam Sơn, P2, Tân Binh, 46m2, 4 tâng, mơi ơ ngay. (10500000000 đ)  123 Bán 09/06 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha 1.6 ty, ĐS 6, BHHB, Binh Tân, 90m2, 3 tâng, mơi, ơ ngay.5.85 ty (5850000000 đ)  63 Bán 19/05 Hồ Chí Minh
Ô tô ngu trong nha CMT8, P15, Q10, 53m2, 3 tâng, ngang 5m. (9900000000 đ)  102 Bán 18/05 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD đương T6, Tây Thanh, Tân Phu, 100m2, 4 tâng, 5PN. (12500000000 đ)  97 Bán 29/04 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha chao 8.5 ty Điên Biên Phu, P25, Binh Thanh, 85m2, 4 tâng, 15 ty. (15000000000 đ)  41 Bán 30/03 Hồ Chí Minh


Phùng Điển Ninh
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: ninhmattien@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatquynhon.com/Ninhmattien