TRẦN DŨNG NHÀ TRIỆU ĐÔ | 0568603544

TRẦN DŨNG NHÀ TRIỆU ĐÔ


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Lô GOC Ôtô Tranh Phô Hoang Câu 42/50mx4 Tâng, Măt tiên 5m-15.3 Ty, Vi tri hiêm (15300000000 đ)  10 Bán 11/07 Hà Nội
Manh ĐÂT HIÊM- Ngo Ô tô Tranh Hoang Quôc Viêt 136m2/ Măt tiên 5.2m chi 32.5 Ty (32500000000 đ)  13 Bán 03/07 Hà Nội
MĂT Phô Hai Ba Trưng- Phô Huê 250m2/ Măt tiên 9m 170 Ty, Xây Toa Đăng Câp (170000000000 đ)  8 Bán 02/07 Hà Nội
Siêu RE-GIA Đâu Tư- KĐT Ha Phong Mê Linh 425m2/5Tâng/ Măt tiên 22.5m chi 43.5 Ty (TL) (43500000000 đ)  8 Bán 10/06 Hà Nội
Vi Tri ĐĂC ĐIA-Phô Nguyên Hoang Cach Phô đung 1 nha 76m/7Tâng/MT 6.7m 36 Ty (36000000000 đ)  17 Bán 31/05 Hà Nội
ĐÔC HIÊM- Nha ngo Ô tô Phô Đôc Ngư 50m2/ 6Tâng/ MT 7m- 15.9 Ty, Ngo thông, KD (15900000000 đ)  19 Bán 27/05 Hà Nội
Gia Đâu Tư- Phô Liêu Giai 185m2/ Măt tiên 18m 67 Ty- Xây Khach San, Building. (67000000000 đ)  19 Bán 25/05 Hà Nội
BIÊT Thư Vươn ĐAO-Lac Long Quân, Tây Hô 200m2/ 5Tâng/ MT 13.5m chi 86 Ty (86000000000 đ)  29 Bán 04/05 Hà Nội
Ô tô tranh-Gân Phô -ngo Thông-Kinh Doanh Phô Trân Duy Hưng 50m2/ 8 Tâng 21.5 Ty (21500000000 đ)  12 Bán 25/04 Hà Nội
Măt Phô Mai Anh Tuân-Măt hô Hoang Câu 219m2/Măt tiên 10.5m chi 76 Ty, Sô đep (76000000000 đ)  17 Bán 24/04 Hà Nội
CƯC HIÊM-PHÂN Lô VIP- Ôtô Tranh) Ngo 10 Nguyên Văn Huyên 82m2/ MT 5.6m 26Ty (26000000000 đ)  22 Bán 16/04 Hà Nội
Ban nha Măt Phô Đôi Cân, Ba Đinh 80m2/ 6T Thang May, MT 5m - 38 Ty, Sô vuông (38000000000 đ)  16 Bán 04/04 Hà Nội
Phân Lô Ngo Ôtô - Hoang Quôc Viêt, Câu Giây 50/62m x 6Tâng/ MT 6.8m chi 19.2 Ty (19200000000 đ)  30 Bán 03/04 Hà Nội
Phân Lô VIP Ngo 181 Nguyên Lương Băng 102m2/ 5Tâng/ MT 5m chi 26 Ty, Ôtô tranh, KD (26000000000 đ)  18 Bán 30/03 Hà Nội
Phân KHUC HIÊM-LÔ GOC-Ôtô Tranh Phô Trân Vy 62/80m2 x 8 Tâng/MT 5.2m 22.5 Ty (22500000000 đ)  24 Bán 28/03 Hà Nội
ĐÔC HIÊM-TOA KHACH San VIP-Phô Lo Su, Hoan Kiêm 305m/ 15 Tâng chi 470 Ty (470000000000 đ)  19 Bán 23/03 Hà Nội
Biêt thư Sân Vươn Quang Minh, Mê Linh-Gân Sân Bay 387m2/ 3Tâng/MT 38m chi 23.9 Ty (23900000000 đ)  15 Bán 22/03 Hà Nội
Siêu HIÊM-MĂT Phô Tây Sơn 181m2/ Măt tiên 8.5m chi 69.5 Ty - Sô vuông văn (69500000000 đ)  20 Bán 21/03 Hà Nội
Toa Văn Phong-LÔ GOC-Phô Thiên Hiên 100m/ 8Tâng/ MT 8m chi 41 Ty, Ôtô tranh, KD (41000000000 đ)  20 Bán 12/03 Hà Nội
CƯC HIÊM- Măt Phô Nguyên Thi Đinh 51m2/ 5Tâng/ MT 4.5m chi 31 Ty, Via he, KD (30000000000 đ)  23 Bán 11/03 Hà Nội
KICH ĐÔC- Măt Phô Hoang Ngân 87m2/ 6 Tâng Thang May, Măt tiên 5m chi 39 Ty (39000000000 đ)  23 Bán 07/03 Hà Nội
Siêu HIÊM-SIÊU ĐEP Măt Phô Nguyên Khang 65m2/ 8Tâng/ MT 5m chi 35.5 Ty Mơi đep (35500000000 đ)  28 Bán 26/02 Hà Nội
Toa Siêu VIP-LÔ GOC) Phô Hoang Quôc Viêt 140m2/ 9Tâng, Măt tiên 11m 66 Ty (66000000000 đ)  23 Bán 24/02 Hà Nội
TUYÊT PHÂM-Ngo 112 Trung Kinh (KDT Yên Hoa) 75m2/ 5Tâng, MT 6m, 26.5 Ty (26500000000 đ)  35 Bán 24/01 Hà Nội
Chinh chu ban nha Sô 80 Trân Thai Tông, Câu Giây 121m/ 11Tâng/ MT 7.5m -111 Ty (111000000000 đ)  29 Bán 20/01 Hà Nội
MP Khuât Duy Tiên, Thanh Xuân-Dong tiên khung 90/110m x 9Tâng, MT 7.8m chi 68Ty (68000000000 đ)  36 Bán 20/01 Hà Nội
Lô GOC Siêu HIÊM-Phô Thai Ha 55/73m2 x 6T Thang May, MT 6m -24.4 Ty, KD đinh (24400000000 đ)  21 Bán 19/01 Hà Nội
HIÊM Sô 1-MP Cư Lôc-Royal City 76m/ 6Tâng/ MT 5m-18.8 Ty, Lô GOC, KD đinh (18800000000 đ)  23 Bán 18/01 Hà Nội
Chi 16.5 Ty-Măt Phô Phu Đô, Mê Tri 66m/ 7T Thang May/ MT 5m-Kinh doanh sâm uât (16500000000 đ)  51 Bán 06/01 Hà Nội
ĐÂT ĐEP-LÔ GOC Phô Trân Binh, Hô Tung Mâu 76m2/ MT 5.8m-Nhinh 13 Ty, Ô tô đô (13200000000 đ)  16 Bán 04/01 Hà Nội
Ngo Ôtô-Cach Phô Đung 1 Nha-Phô Thai Ha, Đông Đa 46m/6T Thang May chi 15.8 Ty (15800000000 đ)  26 Bán 04/01 Hà Nội
Đăng CÂP-DOANH Thu 2 TY/THANG-MP Nguyên Đinh Hoan 321m2/12 Tâng/ MT 12m-155 Ty (155000000000 đ)  29 Bán 28/12 Hà Nội
Ban cưc gâp MP Khuât Duy Tiên-Toa Ngay Nga Tư 80m2/ 9Tâng/ MT 7.2m - 42.9 Ty (42900000000 đ)  36 Bán 19/12 Hà Nội
Phân Lô VIP-Nha Phô Chua Lang, Đông Đa 65m/ 4 Tâng -14 Ty-View ĐH Ngoai Thương (14000000000 đ)  70 Bán 03/10 Hà Nội
Măt Phô Thai Ha -sô Ma BÂC NHÂT Phô 465m2/ 8Tâng/ MT khung 12m- 415 Ty-HIÊM (415000000000 đ)  28 Bán 25/09 Hà Nội
Măt Phô Hoang Văn Thai, Thanh Xuân 145m/9 Tâng Thang May chi 36 Ty, Doanh thu cao (36000000000 đ)  30 Bán 13/09 Hà Nội
Phân KHUC HIÊM-MP Lac Nghiêp, HBT 45m/4 Tâng/ MT 4.5m chi 18 Ty, Lô Goc, Via he, KD (18000000000 đ)  30 Bán 28/08 Hà Nội
CƯC HIÊM, MP Vu Tông Phan 122m-5 Tâng, MT 7.3m chi 46.5 Ty-Via he rông, KD đinh (46500000000 đ)  48 Bán 31/05 Hồ Chí Minh
Khach San VIP Phô Trân Duy Hưng, Câu Giây 200m/ 9Tâng/MT 10m-58 Ty-Vi tri đep (58000000000 đ)  94 Bán 29/05 Hà Nội
Toa APARTMENT Phô Tư Hoa, Tây Hô 180m x8 Tâng, MT 13m Nhinh 70Ty -toa VIP (70000000000 đ)  53 Bán 28/05 Hà Nội
Siêu HIÊM - Ôtô đô cưa phô Phương Mai, Đông Đa 45m2/ 4 Tâng, MT 4.2m chi 7.5 Ty (7500000000 đ)  119 Bán 24/05 Hà Nội
Toa Văn Phong Cưc Chât Phô Dương Khuê, Câu Giây 94m 8 Tâng, MT 9.1m chi 36.9 Ty (36900000000 đ)  57 Bán 22/05 Hà Nội
CƯC HIÊM-GIA Đâu Tư MP Âu Cơ, Tây Hô 278m/ MT 9m chi 89 Ty-Tương Lai gia tri Cao (89000000000 đ)  41 Bán 22/05 Hà Nội


TRẦN DŨNG NHÀ TRIỆU ĐÔ
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: giahung.fara44@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatquynhon.com/0568603544